Lokala sidor:
Corporate site:

Säker arbetsmiljö

Säker arbetsmiljö

Vi anser att farliga situationer kan förebyggas genom att alltid ha en säker inställning till arbetet och arbetsplatsen.  

Våra säkerhetsinsatser på våra arbetsplatser tar grund i säkerhetsutbildningar, en kontinuerlig reducering av faror, en arbetsmiljö som förespråkar säkerhet och stödjandet av säkra arbetsförhållanden och metoder.

Attityden är en avgörande faktor – arbetarna tar ständigt hänsyn till säkerheten och använder nödvändig skyddsutrustning. Vi förser alltid vår personal med säkerhetsutbildningar som krävs för deras arbete.

Vi tar upp aktuella säkerhetsfrågor på våra veckomöten. Vi förstärker och utvecklar vår arbetssäkerhet genom interna bedömningar och ifrån den feedback vi får. Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö för samtliga av våra anställda men även för våra samarbetspartners som befinner sig på våra byggarbetsplatser och kontor. 

 

Se vår film om arbetsmiljö där vår VD Lars Stendius berättar mer:

Close