"Garantera en arbetsplats som är säker för alla"


Säker arbetsmiljö

Vi anser att farliga situationer kan förebyggas genom att alltid ha ett säkerhetstänk i arbetet och på arbetsplatsen.  

Våra säkerhetsinsatser har sin grund i säkerhetsutbildningar, kontinuerlig reducering av faror, en arbetsmiljö som förespråkar säkerhet samt stödjandet av säkra arbetsförhållanden och metoder.

Attityden är en avgörande faktor – vår personal tar ständigt hänsyn till säkerheten och använder nödvändig skyddsutrustning. Vi förser alltid vår personal med de säkerhetsutbildningar som krävs för deras arbete.

Vi tar upp aktuella säkerhetsfrågor på våra veckomöten. Vi förstärker och utvecklar vår arbetssäkerhet genom interna bedömningar och utifrån den feedback vi får. Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö för våra anställda samt samarbetspartners som befinner sig på våra arbetsplatser.