Underjordiska anläggningar

Vi är en mångsidig specialist på underjordiska anläggningar.


Att bygga under jord är ett realistiskt alternativ om markytan är begränsad eller om bygglov på annat sätt begränsar byggnadens storlek ovan mark

Våra referenser inkluderar olika typer av tekniska anläggningar och tunnelinredning, som till exempel parkeringsanläggningar, energianläggningar och vattenverk. Efter utsprängning färdigställs bergutrymmet för säker och funktionell slutlig användning av kund. 

Inredning i tunnlar

Underjordisk inredning kommer alltid att utformas och byggas efter kundens behov och önskemål. Inredning i tunnlar utgör en del av våra underjordiska byggtjänster. Vi hanterar stora och mindre projekt och är vana vid att arbeta i utmanande stadsförhållanden. Vi har genomfört flera projekt i stadskärnor. Utbyggnaden av underjordiska anläggningar inbegriper ofta en kombination av särskild grundläggning och schaktning samt reparationer och betongbyggnation. Vi erbjuder mångsidig kompetens för de olika faserna inom underjordisk konstruktion och inredning. 

Ombyggnation av källarutrymmen 

Bristen på mark att bygga på begränsar ofta städernas tillväxt. Utrymmesbristen kan hanteras genom att byggnader byggs ut under mark. Vid ombyggnation av källarutrymmen förlängs byggnaden nedåt vilket gör det möjligt att utvidga  anläggningen och använda den på ett mer praktiskt och effektivt sätt. Den underjordiska utbyggnaden kan till exempel användas för uppförandet av en ny parkeringsanläggning. 

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad