Lokala sidor:
Corporate site:

Underjordiska anläggningar

Parkeringsanläggningar och andra underjordiska anläggningar

YITs specialitet är innovativa och kundorienterade lösningar i urbana miljöer. Lager, underjordiska parkeringar, skyddsrum och tunnlar är några av våra specialområden.

Skyddsanordningar, invändig utformning av underjordiska anläggningar och  konstruktioner kräver stort kunnande. Vid projekt under jord drar vi nytta av vår stora erfarenhet av såväl infrastruktur- som byggprojekt. Vi har genomfört flera omfattande projekt med betydande logistiska utmaningar. För oss är kontinuitet och full funktionalitet tillsammans med en effektiv projektledning centralt. Vi kompromissar aldrig vare sig med kvalitet eller tidsplaner.