Lokala sidor:
Corporate site:

Gruventreprenader

Vi är specialiserade på serviceentreprenader för gruvindustrin och utför regelbundet arbeten vid olika gruvanläggningar. Ett av våra expertisområden är ortdrivning i gruvor. Finland är visserligen vår huvudsakliga marknad inom området, men vi erbjuder också våra tjänster på den internationella marknaden.

Vi kan erbjuda tjänster och resurser som våra kunder normalt sett inte har tillgång till. Exempel på dessa specialtekniker är mekanisk kabelbultning, Alimak-hissar, konstruktion av silor och underjordiska stenbrott (genom långhålsborrning).

Vii har resurserna som krävs för berg- och tunnelarbeten samt förstärkningar i större skala. Vår styrka är vår expertis!