Bergarbeten

Stora maskiner används för losshållning och schaktning, men i praktiken blir det ofta mycket manuellt arbete.


Vi genomför bergarbeten och grundförstärkning för olika typer av utmanande underjordiska anläggningar, stenbrytning under vatten samt utgrävning i stadskärnor

Losshållning och schaktning används för att avlägsna berg vid byggnad av grunder eller vägar. Berg kan också brytas när en tunnel eller en underjordisk anläggning konstrueras eller byggs ut. Vi utför vid behov även specialborrning och skräddarsyr vår utrustning utifrån platsen. I specialborrning ingår bland annat anslutningsöppningar till underjordiska anläggningar, energihål, horisontell borrning och förankring. Här kan du läsa mer om hur vardagen under jord kan se ut samt reder ut viktiga begrepp som är bra att ha koll på.

Schaktarbeten i stadskärnor

Schaktarbeten i stadskärnor kräver särskild kompetens vid arbete bredvid eller under befintliga byggnader. I stadsmiljöer kräver omgivningarna särskild uppmärksamhet på grund av exempelvis vibrationer. Vi har genomfört omfattande byggprojekt på många platser av stor betydelse för samhället. Vi kan hantera stora projekt och utmanande stadsmiljöer. Schaktarbeten i stadskärnor är ofta en del av ett övergripande underjordiskt projekt för till exempel parkeringsgarage eller trafiktunnlar.

Stor arbetsplats under marknivå. Botten är täckt av en stor blå presenning som en man går på.

Undervattensschaktning

Undervattensschaktning används för att minska marknivån i ett hav, en sjö eller annat vatten. Sprängämnen som lämpar sig för undervattensschaktning används och placeras i hål som borras i berget. Hålen borras från en flotte eller med dykare. I grunda områden kan borrning göras med maskiner från stranden. Det sprängda berget schaktas ut och kan användas i andra byggprojekt. Undervattensschaktning utförs vanligen i samband med muddring. En GPS-baserad programvara används vid både schaktarbeten och muddring. Därigenom är det möjligt att exakt bestämma markens form före och efter sprängningen. Noggrann projektering av sprängningsarbetet och GPS-programvaran gör det möjligt för oss att säkerställa att schaktningen sker till exakt önskad nivå.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad