Tunnel- och bergarbeten

Tunnel- och bergarbeten

Underjordiska konstruktionslösningar gör det möjligt att bygga olika anläggningar i utrymmen som är utskurna i berget.

Tunnel- och bergarbeten

Vi är specialister på underjordiska anläggningar samt tunnel- och bergarbeten för specialändamål och i stadsmiljöer. Underjordiska konstruktioner, t ex bergrum, parkeringsanläggningar och avloppsreningsverk i en livlig stadsmiljö, är inget problem för oss. Vi ser till att arbetet utförs på ett säkert sätt utan onödiga störningar för omgivningen. Vi kombinerar lång erfarenhet med  innovativt tänkande och utvecklar aktivt mer effektiva, miljövänliga produkter och procedurer för berg- och grundarbeten.

Urbaniseringen skapar behov av trafiklösningar och funktionell infrastruktur. Underjordiska anläggningar med olika funktioner, som till exempel tunnelbanor, järnvägar och trafiktunnlar eller tunnlar med flera användningsområden kan skapas genom bergarbeten. Dessutom behöver befintliga tunnlar och underjordiska anläggningar renoveras för att förlänga livscykeln eller så kan deras syfte ändras från den ursprungligt avsedda användningen.  

 Vi erbjuder tjänster och lösningar inom bergarbeten utifrån kundens behov, från idé och planering till slutprodukt. Vi är experter inom krävande bergarbete och armering, tunnel- och gruventreprenader samt dagbrott. Våra tjänster inbegriper även schaktarbeten, renovering av underjordiska anläggningar och inredning i tunnlar och underjordiska anläggningar.

X

Vi utvecklar bergarbeten och tunnlar

Vid bergarbeten använder vi ett brett sortiment av bergborrnings-, laddnings-, armerings- och tätningsutrustning som lämpar sig för stora och småskaliga schakt-, armerings- och tätningsarbeten av olika slag. Vi utvecklar ständigt nya bergtekniska implementerings- och verksamhetsmodeller för att säkerställa att kundens mål nås. Här ingår samverkansmodeller för entreprenader som vi redan använder i våra pågående projekt. Vi deltar också i produktutvecklingen av gräv- och gruvmaskiner tillsammans med tillverkarna. 

YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom infrastrukturprojekt. För den nya finska Västmetron har YIT:s breda kunskaper tagits tillvara i utbyggnaden av tunnelbanelinjen. Linjen sträcker sig mellan storstäderna Helsingfors och Esbo. En kompetens som enkelt kan överföras till andra länder, såsom Sverige, där man nu bygger ut Stockholms tunnelbanesystem.

Ingång till en tunnelbaneplattform

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad