Samverkan

Samverkan

Samverkansmodellen är en projektmodell som används i byggprojekt där parterna i projektet ansvarar för planeringen och byggandet av projektet samt gemensamt delar på risker och möjligheter.

Samverkansprojekt genomförs tillsammans

Parterna i ett samverkansprojekt har ett gemensamt ansvar för projektet fram till dess det är klart. Därför är det viktigt att alla berörda parter förstår hur genomförandet av samverkansmodellen skall göras och agerar i enlighet med det.

En kvinna och en man arbetar framför en whiteboard.

Hur fungerar samverkansmodellen?

Samverkansmodellen är en öppen och samarbetsinriktad projektmodell i vilken parterna arbetar i en gemensam projektorganisation. En samverkansmodell är fördelaktig för projekt med komplexitet och osäkerheter, till exempel sjukhus- och vårdcentralprojekt, renoveringar, industriprojekt och infrastrukturprojekt.

I ett samverkansprojekt arbetar alla parter – kund, projektörer och entreprenörer – i en gemensam organisation och eventuellt även i en gemensam arbetslokal som kallas ”Big room”. Projektgruppen ansvarar för projektets dagliga ledning och leds av projektledaren som rapporterar till ledningsgruppen. Projektet leds av samverkans ledningsgrupp, där varje part i projektet är representerad.

Fyra byggnadsarbetare står på kanten av en utgrävning. Bilden är i grodperspektiv med en äldre byggnad i bakgrunden.

Fokus är på projektets bästa i stället för på respektive part. Projektorganisationen måste väljas på ett sätt som stödjer samarbete, engagemang samt ärliga och förtroendefulla relationer. Därför kräver en samverkansmodell särskilda kompetenser hos kunden och den entreprenör som valts för samverkan.

Den gemensamma projektorganisationen och det öppna samarbetet leder till att problem i samverkansprojektet blir lösta i stället för att nya skapas. Förutom en god laganda kännetecknas samverkansprojekt av innovationer som bidrar till bättre och säkrare lösningar som kan påverkar arbetsmiljön, tiden och kostnaderna.

När passar samverkansmodellen

  • Komplexa projekt som innehåller risker som kan hanteras bättre genom samarbete
  • Det finns en önskan om större säkerhet i hanteringen av kostnader och genomförandetid
  • Det finns flera berörda parter, till exempel boende, drift och underhållsorganisation samt flera aktörer som påverkas av projektet
  • Där flera alternativ skall värderas och många olika kompetenser behövs
  • Det finns krav på öppenhet

Fördelar med samverkansmodellen

  • Gemensam organisation – bästa kompetensen från respektive part
  • Gemensam ekonomi – öppenhet och öppna böcker
  • Fokus på gemensamma mål – det bästa för projektet
  • Verksamhetsmetoder till stöd för samarbete: Big Room, Open Book, Target Value Design, Last Planner System
  • Delade risker och möjligheter – vinster och förluster delas

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad