Lokala sidor:
Corporate site:

Samarbete & sponsorskap

Samarbete & sponsorskap

Alla våra samarbets- och sponsorbeslut bygger på att främja hållbar utveckling och stödja vår mission för bättre miljöer att leva i. Vi främjar samarbeten som ökar samhörighet, vilket därmed innebär att vi stödjer grupper framför individer. Vår prioritet är i första hand samarbeten som främjar aktiviteter för barn och ungdomar.
Vi arbetar i enlighet med våra värderingar med betoning på ett objektivt, rättvist och öppet förhållningssätt, vilket vi också förväntar oss av sökande och samarbetspartners. Vi ger inte stöd till politiska verksamheter, varken partier, grupper/organisationer eller enskilda individer. Vi tar våra beslut enligt YIT Code of Conduct.

För samarbete med finansiellt bidrag för specifikt projekt, finns möjlighet att ansöka om sponsorskap genom att fylla i ansökningsformuläret.