Lokala sidor:
Corporate site:

Vi bygger Skellefteås största P-hus

Stort parkeringshus med blanka väggar och grund i trä

Vi är en del av Skellefteås stadsutveckling

På uppdrag av Skellefteå Industrihus bygger vi ett nytt parkeringshus i Skellefteå. Det nya parkeringshuset ger plats för cirka 480 personbilar, 40 motorcyklar och 80 cyklar och blir därmed det största p-huset som hittills har byggts i Skellefteå.

Förutom själva nybyggnationen av p-huset, avser entreprenaden omfattande grundläggningsarbete med två våningar under mark och fyra plan ovan mark. Arbetet startade i början av 2018 och avslutades under hösten 2019. Kontraktsbeloppet är ca. 120 miljoner kronor.

Start: 2018

Affärsverksamhet: 

Grund- och anläggningsarbete