Lokala sidor:
Corporate site:

YIT bygger ny rullskid- och tillgänglighetsbana för Sundsvallsborna

Sundsvalls kommun, även utsedd till Årets friluftskommun 2018, vill förbättra tillgängligheten på Friluftscentrum Södra Berget genom att anlägga en rullskid- och tillgänglighetsbana.

På uppdrag av kommunen har YIT:s beläggningsteam i Sundsvall anlagt en två kilometer lång rundbana för rullskidåkning, vilket skapar möjlighet för skidåkning även utan snö. Längst med den asfalterade rundbanan har det även lagts ett springspår för motionärer. YIT ansvarade även för byggandet av en cirka 1 kilometer lång tillgänglighetsbana med anslutning till parkering och hotellet. I anslutning till den har en handikappanpassad grillplats också anlagts.

Tillgänglighetsbana_Sundsvall.jpg
Bildtext: Tillgäng​lighetsbanan.

Utmaning att arbeta i terräng

Eftersom rullskid- och tillgänglighetsbanan sträcker sig genom skogen utförs arbetet i terräng, vilket har varit en logistisk utmaning för att få byggmaterial och maskiner på plats. Tack vare duktiga chaufförer och bra planering har man lyckats med framkomligheten över skog och myr.

Befintliga spår har uppdaterats och breddats, med tillhörande springspår längst med hela banan. För att genomföra uppdraget behövdes också helt nya sträckor anläggas, ett arbete som krävde att orörd skog och mark grävdes upp och träd höggs ned, med tillhörande brytning och schaktning av den nya vägen.

- Det är viktigt att återskapa den naturliga terrängen, att det inte blir ett för stort ingrepp på naturen. Man ska inte kunna se att vi har varit där. Därför har vi arbetat så nära marken vi kan för att banans slänter ska bli så naturtrogna som möjligt, vilket vi också lyckats med och kunden är mycket nöjd, säger Åke Svensson, regionchef för Sundsvallsregionen, YIT Sveriges beläggningsverksamhet.

ABT_Stenmjöl.jpg
Bildtext: Rullskidbanan med springspår.

- Slutresultatet blev riktigt bra och vi har fått många positiva reaktioner om att ingreppet på naturen är mindre än man trodde, och det är tack vare YIT:s lyhördhet och skicklighet där de har tagit till sig våra önskemål. Framförallt är vi imponerade av hur man lyckats ”rulla” bort avtäckningen för att sedan ”rulla” på den på slänterna när man byggt färdigt vägkroppen. Det gör intrycket mindre påtagligt och gör att den naturliga vegetationen återkommer snabbare, säger Anders Erlandsson, Friluftsstrateg på Friluftsenheten, Kultur & Fritid, Sundsvalls kommun.

Till springspåret har stenmjöl använts som underlag. ABT har använts vid beläggning av rundbanan, vilket är den vanligaste asfaltstypen att använda. Vid utläggning av både stenmjöl- och asfaltmaterialet har asfaltläggare använts.

Återanvänder skogsmaterial

- Allt extra skogsmaterial som blivit restprodukter när vi grävt och arbetat har återanvänts på ett eller annat sätt, vi har inte transporterat bort och slängt något. Istället har vi använt det till att bygga och rusta upp olika vinterspår så som slalombacken och andra skidspår i närområdet, fortsätter Åke.

Underhåll av banan

Banan hålls tillgänglig genom att barr och grus rensas bort minst en gång i veckan. Den nya asfaltbanan förenklar också underhållet och prepareringen vintertid, då den nya ytan nu är slätare. Tillgänglighetsslingan kommer att sandas för att underlätta användningen vintertid. Runt tillgänglighetsslingan kommer information om allemansrätten att anslås, samt vevbara högtalare med informationen på olika språk.

Arbetet påbörjades sommaren 2017, med vinteruppehåll och kunde slutföras sommaren 2018. Totalt har 11 488 m2 asfalt lagts.

Vad är du mest stolt över i projektet?

- Jag är mest stolt över min personal. Under resans gång har vi varit cirka 15 engagerade personer som varit delaktiga i arbetsprocessen. Duktiga medarbetare, det är allt det handlar om för att lyckas med projekten. Och en bra beställare, vilket Sundsvalls kommun är. Tillsammans har vi haft ett väldigt bra samarbete och vi har fått bra och positiv feedback för arbetet och slutresultatet, avslutar Åke.

Åke Svensson_Beläggning.jpg
Bildtext: Åke Svensson, regionchef för beläggningsverksamheten i Sundsvallsregionen.

YIT:s beläggningsteam i Sundsvall har även tidigare anlagt andra rullskidbanor, den ena på Skönviksberget och den andra vid Alnön.

 

Invigning

Tillsammans med Sundsvall kommunalråd invigde ambassadörerna Charlotte Kalla och Anna Holmlund den nya rullskid- och tillgänglighetsbanan vid Friluftscentrum Södra Berget, som har fått det officiella namnet ”Kallaspåret”.

Kommunens egna Sportoteket, tillsammans med handikappföreningar var några av de aktörer på plats som lånade ut utrustning till alla sundsvallsbor som ville prova på till exempel rullskidor, elrullstol, racerunningcyklar och sitski.

Invigningen avslutades med rullskidstävling där lagen bestod av ortens skidklubbar samt ett mixat lag med ambassadörerna.

Dagen till ära bjöds det även på rulltårta till alla!

Ort: Sundsvall

Sverige

2018

Affärsverksamhet: 

Beläggningsarbete