Lokala sidor:
Corporate site:

Renovering av Norrbro

En stenvalvsbro med forsande vatten under. Stockholms slott i bakgrunden.

Grundförstärkning

Vi har genomfört en grundförstärkning av Stockholms äldsta stenvalvsbro Norrbro. Mellan åren 2007-2008 förstärkte vi grunden av bron som ligger intill slottet mitt i Stockholm.

Uppgifter

Renoveringen av Norrbro

Stockholms stad

Stockholm

Sverige

2008