Lokala sidor:
Corporate site:

Nordhavnsvej-tunneln

Viktig tunnel för trafiken till Köpenhamn

Vi har fått uppdraget att asfaltera Nordhavnsvej-tunneln, vilket kommer att underlätta trafiken avsevärt för pendlare i Köpenhamn. Kraven för detta projekt är mycket höga.

Varje dag köar pendlare i slutet av Lyngbyvej, den väg som leder till Köpenhamn från den norra delen av ön Själland. En lösning på detta problem har nu tagits fram, nämligen en helt ny väg - Nordhavnsvej, vilket inkluderar en 600 meter lång tunnel som ska leda bilar och tung trafik under fyra järnvägsspår och en väg.

Varje dag köar pendlare i slutet av Lyngbyvägen som leder till Köpenhamn från den norra delen av ön Själland. En lösning är på väg: en helt ny väg, Nordhavnsvej, med en 600 meter lång tunnel som leder bilar och tung trafik under fyra järnvägsspår och en väg.

Projektet är Köpenhamns dyraste infrastrukturprojekt hittills och kraven är väldigt höga.

"Vi måste till exempel få till rätt skevning och tjocklek på asfaltlagren i tunneln. Och beläggningen utmed väggarna måste vara alldeles jämna, inga kanter får förekomma", säger Christian Clausen, chef för entreprenaden.

Det kommer ta omkring en vecka att asfaltera tunnelns fyra körfält och en del av tillfartsvägen med tre lager specialasfalt.

"Fördelen med det här projektet är att Nordhavnsvej är en helt ny väg. Det innebär att vi inte behöver oroa oss för förbipasserande bilar, lastbilar och annan trafik. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt jämfört med andra projekt", förklarar Christian.

När den är klar kommer den kombinerade vägen och tunneln att underlätta både för pendlare och boende i området.

"Vi arbetar gärna med ett projekt som är så viktigt för Köpenhamns stad", säger Christian.

Man har beslutat att nästa steg blir att bygga Nordhavnstunneln, som kommer att ansluta Nordhavnsvej till den norra delen av hamnen.

Fakta
  • Nordhavnsvej beräknas bli totalt 1,65 kilometer lång. Den har fyra körfält och ansluter Lyngbyvej med Strandvænget.
  • 620 meter av vägen går genom tunneln som leder trafiken under fyra järnvägsspår och en väg.
  • Den kombinerade vägen och tunneln öppnade för trafik i slutet av 2017.
  • Beställare är Köpenhamns Stad.
UPPGIFTER

Ort: Köpenhamn

Danmark

2017

Affärsverksamhet: Asfalt- och beläggning