Lokala sidor:
Corporate site:

Krångede vattenkraftverk

Vattenkraftverk i förgrunden med en älv och berg runtomkring

YIT Sverige AB och Fortum Sverige har ingått avtal om byggandet av en ny tillfartstunnel till Krångede vattenkraftverk, ett av Sveriges största i sitt slag. Avtalet är värt 80 miljoner kronor. Syftet med arbetsmiljöprojektet är att öka tillgängligheten till kraftstationen för att underlättar dess servicearbete av turbiner och aggregat.

Tillfartstunneln kommer bli omkring 600 meter lång, ett arbete som omfattar berg- betong och beläggningsarbete. 

Affärsverksamhet: 

Berg- betong och beläggningsarbete