Lokala sidor:
Corporate site:

Kirunagruvan

Tunnelarbete i Kiruna järnmalmsgruva

Mellan åren 2009 och 2014 genomförde vi det längsta tunnelbyggnadsprojektet i YIT:s historia. I världens största underjordiska järnmalmsgruva, Kiruna järnmalmsgruva, utförde vi ett tunnelarbete där vi bland annat sprängde fyra kilometer produktionstunnlar för gruvdriften.

Vi genomförde även ett tunnelarbete på ett djup av 1365 meter. Totalt ingick 22 kilometer transport- och underhållstunnlar i projektet som stod klart 2014. På plats i LKAB:s gruva i Kiruna hade vi över hundra anställda.

Genom det här underjordsprojektet garanteras malmproduktionen i Kiruna under 20 år framåt.

Flygbild över Kiruna med vatten en mindre sjö i förgrunden
UPPGIFTER

Projektets namn: Kirunagruvan

Kund: LKAB

Ort: Kiruna

Land: Sverige

Färdigställt: 2014

Affärsverksamhet: Underjordsprojekt

Läs fler av våra referensprojekt