Lokala sidor:
Corporate site:

Flygplatsarbete

Asfaltering i arktisk miljö

Asfaltsbeläggningen på Andøya flygplats i Nordnorge hade eroderats av det arktiska klimatet och avisningskemikalier. Ojämna ytor tillsammans med sand och småstenar som lösgjorts från den uppluckrade asfalten var en fara för flygplanen.

Eftersom ett nytt lager asfalt inte skulle lösa problemet beslutade NDEA, ansvariga för det norska försvarets fastigheter, att all asfalt på den 3000 meter långa och 45 meter breda landningsbanan skulle fräsas bort och att banan skulle få en helt ny beläggning. Även betongskiktet under asfalten skulle ses över.

I augusti 2013 påbörjades arbetet. Inom ramen för entreprenaden skulle banan breddas med några meter och utrustning, belysning samt dagvattenledningar bytas ut. Den gamla asfalten frästes bort och betongplattorna rengjordes. En gummimatta placerades över gliporna vilket stoppar dem från att röra sig uppåt vid temperaturväxlingar. 44 000 ton ny asfalt behövdes för beläggningen på landningsbanan.

I den arktiska miljön kan väderförhållandena vara riktigt svåra. Blåst, snö och ständigt mörker är sådant som försvårar arbetet under vintern. Entreprenaden slutfördes sommaren 2014. Under byggnadsarbetet kunde flygplatsen hålla öppet som vanligt eftersom man då använde en annan, kortare landningsbana.

UPPGIFTER

Projektets namn: Andøya flygplats i Norge

Kund: Forsvarsbygg

Ort: Andøya

Land: Norge

Färdigställt: 2014

Affärsverksamhet: Asfalt och beläggning. Markarbete och trafikkonstruktion.