Lokala sidor:
Corporate site:

Aitikgruvan

Malmkross, byggarbetsplats

Vi ökar effektiviteten i Aitikgruvan

På uppdrag av Boliden bygger vi en ny malmkrossanläggning i Aitikgruvan utanför Gällivare. Den nya krossanläggningen byggs intill den nuvarande anläggningen. Syftet är att säkerställa och förstärka kapaciteten.

Aitikgruvan, en av de största koppargruvorna i Europa, ligger i Gällivare kommun, cirka 50 km norr om polcirkeln. Vi ansvarar för genomförandet av delprojektet vilket bland annat inbegriper betong, mark och konstruktionsarbeten. Därefter kommer en annan entreprenör att installera krossmaskinerna.

Projektets stora utmaning är kombinationen av att leverera stora volymer på kort tid, komplicerade arbetsmetoder och byggteknik tillsammans med klimatet som är en betydelsefull faktor att ta hänsyn till eftersom temperaturen kan sjunka ända ner till minus 40 grader. Men det är alltid aktivitet på byggarbetsplatsen. Dygnet runt, alla dagar i veckan.

När bygget av den nya malmkrossanläggningen i koppargruvan Aitik påbörjades fanns endast ett 40 meter djupt hål i marken. På bara fyra månader har hålet ersatts av 18 meter höga betongväggar, ungefär en tredjedel av den slutliga höjden. När allt är klart kommer den nya anläggningen att ha 11 våningar. Insatsen ska säkerställa kapacitets- och produktionsvolymen vilket stärker Bolidens konkurrenskraft.

Projektet startade i augusti 2016. 

Se videon om byggandet 

Uppgifter

Ort: Gällivare

Sverige

2017

Affärsverksamhet: Grund- och anläggningsarbete

Läs fler av våra referensprojekt