Lokala sidor:
Corporate site:
YIT-anställda har möte runt ett stort bord.

YIT:s uppförandekod

YIT Code of Conduct 

– så arbetar vi i enlighet med våra gemensamma värderingar och regler

Vi månar om att främja vårt företags långsiktiga framgång, inom ramen för våra principer och regler. Vår uppförandekod innehåller de principer som vägleder våra verksamheter i relation till våra kunder, anställda, aktieägare, affärspartners, konkurrenter, samhälle, miljö, transparens i verksamheten, kommunikation och dataskydd. Här hittar du även information om efterlevnad av våra verksamhetsprinciper och rapportering om bristande efterlevnad.

Hur du rapporterar oegentligheter