Lokala sidor:
Corporate site:

YIT:s uppförandekod

YIT Code of Conduct 

– så arbetar vi i enlighet med våra gemensamma värderingar och regler

YIT:s värderingar och ledningsprinciper utgör hörnstenarna för allt vi gör och sättet vi arbetar på. De ger oss en solid grund för att bygga en sammanhållen företagskultur och införa enhetliga verksamhetsmetoder. En av de främsta prioriteringarna efter sammanslagningen var därför att uppdatera våra värderingar och ledningsprinciper så att de överensstämmer med nya YIT:s ambitioner.

För att vara framgångsrika måste vi respektera alla våra intressenter, delta i effektivt samarbete och skapa värde för dem alla, inklusive kunder, aktieägare och anställda. Vi månar om att främja vårt företags långsiktiga framgång, inom ramen för våra principer och regler. Den här uppförandekoden innehåller de principer som vägleder våra verksamheter i relation till våra kunder, anställda, aktieägare, affärspartners, konkurrenter, samhälle, miljö, transparens i verksamheten, kommunikation och dataskydd. Här hittar du även information om efterlevnad av våra verksamhetsprinciper och rapportering om bristande efterlevnad.

Hur du rapporterar oegentligheter

Close