Lokala sidor:
Corporate site:

Historians början

YIT:s historia börjar 1912 på ett kontor i Finland, etablerat av det svenska bolaget AB Allmänna ingeniörsbyrån. Bolagets mål var att bli en del av den ryska marknaden genom att etablera sig i Finland. Det första världskriget och Finlands självständighet ändrade förutsättningarna, vilket också gjorde att bolaget drog sig tillbaka från den finska marknaden.

I Finland återupptogs aktiviteterna 1920 genom att skapa Ab Allmänna ingeniörsbyrån - Yleinen Insinööritoimisto Oy. Detta företag fick snabbt ett bra rykte och byggde vattenförsörsörjningssystem i många städer i Finland.

Dagens YIT är består av tre företrädare: Yleinen Insinööritoimisto Oy och Pellonraivaus Oy - Dessa grundades under andra världskriget och bytte namn till Perusyhtymä Oy under 1968 – samt Insinööritoimisto Vesto Oy. Under 1961 förvärvade Pellonraivaus Oy majoriteten av aktierna i YIT och Vesto, vilket i sin tur gjorde Pellonraivaus till ett moderbolag. Både YIT och Vesto fortsatte vara självständiga och konkurrerade i olika delar inom byggindustrin.

21-talet

Under 2000-talet har YIT utvecklats till en internationell koncern tack vare företagsförvärv inom såväl byggnadssystemtjänster som bostadsbyggande. Årtiondet präglades av YIT:s förvärv av Calor AB i Sverige, ABB:s affärssegment inom byggnadssystem i åtta länder och byggnadsservicesegmentet för det tyska företaget MCE AG i sex länder.

År 2008 hade YIT blivit det största utländska byggbolaget i Ryssland. Förutom i St. Petersburg, expandera husbyggnationen och involverade även Moskva, Jekaterinburg and Rostov. År 2010, förvärvade YIT ett mindre slovakiskt byggbolag, med målet att bli stort inom husbyggnation i östra Centraleuropa vid sidan av Ryssland och Baltikum Under samma år, förvärvade YIT även företaget Caverion.

I det nuvarande decenniet har YIT:s viktigaste affärssegment varit bygg och byggnadssystemtjänster. När det gäller det senare, var YIT:s mål att bli en stor leverantör till tjänsterna i Norden och Centraleuropa.

År 2013 separerades YIT till två bolag. Byggnadssystemtjänsterna fördes vidare till Caverion. YIT fortsatte att fokusera på byggindustrin.

YIT och Lemminkäinen fusionerades den 1 februari, 2018

YIT och Lemminkäinen gick samman 1 februari 2018 och sedan dess bedrivs verksamheten under namnet YIT.

För att ta del av YIT:s historia kan du även klicka här.

Close