Väg, järnväg, tunnelbana och spårväg

Vi bygger och utvecklar alla slags trafikleder och har omfattande kompetens inom transportinfrastruktur.


Olika trafiklösningar främjar stadens utveckling.

Vi stödjer städers utveckling och möjliggör människors och varors framkomlighet i och mellan städer i enlighet med principerna för hållbar utveckling. En väl fungerande infrastruktur är en lönsam investering. Våra tjänster omfattar allt som behövs för byggnation av tunnelbanor, järnvägar, spårvägar, vägar, gator, hamnar och broar – från grundförstärkning, schaktning och tunnlar till vatten-, avloppsteknik och markarbeten. Vi implementerar även bullerbarriärer på vägar och järnvägar samt olika typer av markarbeten. Vår utrustning är omfattande och vår expertis inom många olika konstruktionsområden möjliggör projektering och konstruktion också av mångfasetterade trafikbyggnadsprojekt.

En byggnadsarbetare går på rälsen i pågående tunnelbanebygge.
Flygbild över en snöig stad.

Väg- och gatubyggnad är en av våra kärnkompetenser

Väg- och gatubyggnation genomförs med specialistkompetens i utmanande förhållanden, till exempel i städer mitt bland bostadshus och pågående trafik. Vi bygger nytt och reparerar det befintliga. Våra flexibla tjänster tillgodoser behov och önskemål i alla storlekar. I stora stadsbyggnadsprojekt är väg- och gatubyggnad ofta en del av den totala entreprenaden.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad