Parkeringsanläggningar

Våra parkeringslösningar är alltid skräddarsydda efter de faktiska parkeringskraven och det tillgängliga utrymmet.


Utifrån kundens behov utvecklar och implementerar vi innovativa och mångsidiga parkeringsanläggningar, ovan och under gatunivå

Förtätning av stadskärnor och ökat parkeringsbehov skapar stor efterfrågan på nya parkeringslösningar. Säkerhet, användarvänlighet och trafikflöden ska beaktas vid planeringen av en ny parkeringsanläggning.

Vi är välbekanta med dagens och framtidens parkeringslösningar och officiella krav på fastigheter och obebyggda miljöer. Vi har genomfört flera omfattande projekt som inkluderat logistiska utmaningar. Vi fokuserar alltid på projektets kontinuitet och säkerställer funktionalitet och hantering av hela projektet. Konstruktionslösningen kan modelleras redan i konstruktionsfasen vilket gör det möjligt att justera parkeringsanläggningens detaljer.  

I underjordiska anläggningar utnyttjas all vår omfattande kompetens.

Parkeringslösningar för bostäder

För oss på YIT bygger utformningen av bostadsparkeringar på att hitta en tillförlitlig och säker lösning som är trevlig att använda. Förbättrad användning av tillgängligt utrymme och ökad smidighet kan erhållas med hjälp av en automatiserad parkeringsanläggning som även beaktar de ökade behoven för laddning av hybrid- och elbilar. 

Parkeringsalternativ för kontor

Får bara de morgonpigga en parkeringsplats i kontorets parkeringsgarage, medan alla andra får försöka hitta en ledig plats på gatan? Inkluderar arbetsdagen en promenad för att flytta p-skivan? Innovativa lösningar behövs eftersom det tillgängliga utrymmet är begränsat och tomterna är dyra.

Parkeringslösningar för kommersiella aktörer

Lägger dina kunder alldeles för mycket tid på att försöka hitta en parkeringsplats? Är parkeringsgaraget trångt även när det finns lediga platser? Bra trafikflöden och välfungerande logistik är några av de viktigaste framgångsfaktorerna för butiker. Rymliga, tydliga, rätt dimensionerade och placerade  parkeringsplatser ger kunden en positiv start på sin shoppingupplevelse. Vi har implementerat olika typer av lösningar för krävande kommersiella behov, från nykonstruktion av parkeringshus till renovering av befintliga parkeringsanläggningar.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad