Markarbeten och massförflyttningar

Markarbeten och massförflyttningar vid olika typer av anläggningar är en av våra expertkunskaper


Från lite enklare till mer komplexa markanläggningar

Markarbeten kan vara allt från rör- och ledningsschakter för dagvatten, vatten, spillvatten, el och opto. Det kan också vara anläggning av nya busshållplatser, mark och grundarbeten i nya exploateringsområden för bostäder, byggnation av nya vägportaler samt finplanering av parker och grönområden. YIT:s kompetens inom markarbeten är bred och vi utför både de lite enklare och mer simpla markarbetena till de mer komplexa och svåra markarbetena som kräver noggrann planering och hög kunskapsnivå för att kunna utföras.

Yrkesarbetare som lägger ned rör.
Flertal byggnadsarbetare gjuter en stor platta.

Mark- och grundläggningsarbete i Brunn Centrum

I projekt Brunn på Ingarö i Värmdö kommun håller vi just nu på med att förbereda marken och gjuta plattor inför kommande hyresrätter. Beställaren är Värmdö Bostäder och projektet omfattas av 137st hyresrätter där vi:

  • Planar ut massorna på området
  • Lägger ledningar och rör för spill, vatten, dagvatten, el och fiber
  • Gjuter samtliga plattor till de kommande trähusen
  • Finplanerar alla intilliggande ytor inför de kommande hyresrätterna

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad