Lokala sidor:
Corporate site:

Vem söker vi?

Vem söker vi?

Alla våra anställda är mycket viktiga för oss. Vi sätter stort värde på pålitlighet och samsyn med YITs grundvärderingar.

Anställda hos YIT främjar ett konstruktivt samarbete och respekt för andra medan de samtidigt jobbar mot en hållbar tillväxt och utveckling. Genom att göra jobbet så bra som möjligt, kan vi bidra till att uppnå YITs gemensamma mål.

YITs anställda kännetecknas av deras höga kvalitet, professionalitet, stolthet, höga arbetsmoral och driv att bli ännu bättre. 

Vi värdesätter våra anställdas förståelse för mångsidigheten i byggbranschen, deras vilja att utveckla sin yrkesskicklighet och förmågan att erbjuda god kundservice extra högt. Din inställning säger att du både kan och vill göra ditt jobb på bästa möjliga sätt.

På grund av vår globala verksamhet värderar vi även språkkunskaper högt – speciellt kunskaper i engelska och ryska. Projektledningskunskaper och en positiv inställning till arbeten i projektform är viktigt i så gott som alla positioner. Vi uppskattar även finansiell kompetens och kostnadsmedvetenhet. Anställda hos YIT har även goda IT-kunskaper, i synnerhet vad gäller mjukvarukonstruktion. 

Råd till arbetssökande

Vi anställer ständigt pålitliga, aktiva, ambitiösa och motiverade personer till olika positioner.

Kolla in vår hemsida för att lära dig mer om YITs strategi, verksamhet, produkter och tjänster, vårt driv och för att läsa om det vi har åstadkommit under mer än våra 100 år i branschen. Om du känner att du passar in, tveka inte att ansöka!

Vi går igenom alla ansökningar, väljer ut de personer vi anser passar bäst för rollen och kallar dem på intervju. Vi tar bland annat hänsyn till tidigare erfarenhet och utbildning. När vi rekryterar för kontors- och managementjobb har vi ofta lämplighetstest i samband med arbetsintervjun för att öka chanserna att finna den rätta personen.

Här på vår hemsida finner du våra tillgängliga positioner. Vi kommer informera alla ansökande via e-mail eller telefon, beroende på var i rekryteringsstadiet de befinner sig.