Lokala sidor:
Corporate site:
  • Karriärberättelser
  • 2017-11-10
  • 1791 visningar

KMA-chef

"Säkerheten först" - Thomas vill få alla att förstå vikten av säkerhet.

En YIT-anställd tar kort på en byggkran.

Namn och titel                                   

Thomas, KMA-chef på YIT Norge.

Vad har du för bakgrund?

Jag har studerat till HSE-ingenjör (hälsa, säkerhet och arbetsmiljö)

Hur hamnade du in din nuvarande roll?

Efter 17 år med olika positioner inom samma företag behövde jag nya utmaningar. Företaget sökte en miljöchef, så jag ansökte och fick jobbet. Efter 1,5 år blev jag tillfrågad om jag ville bli KMA-chef.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

I mitt jobb finns det inga typiska arbetsdagar. Jag reser mycket eftersom jag ofta besöker våra arbetsplatser. Under arbetsplatsbesöken undersöker jag exempelvis olyckors och incidenters orsak och förlopp. Jag samarbetar med mina kollegor på KMA-avdelningen och deltar i olika projekt, till exempel utvecklingen av vårt kvalitetsstyrningssystem.

Mitt jobb innehåller också mycket kontorsarbete, som uppföljning av rapporterade säkerhetsobservationer, riskbedömningar, KMA-utvecklingsprojekt, samt kommunikation med interna och externa intressenter.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Att få chans att ha en inverkan på människors liv och få dem förstå hur viktigt det är med säkerhet. Jag gillar också jobbets variation, ingen dag är den andra lik.

Vad är den mest utmanande aspekten i ditt arbete?

Det faktum att vi har arbetsplatser utspritt över hela Norge. Det innebär mycket arbete för att implementera "best practice" och utveckla en gemensam säkerhetskultur.

Vad krävs för att lyckas i din roll?

För att lyckas med mitt jobb måste man kunna prata med människor i hela organisationen och vara en bra kommunikatör. Man måste vara ihärdig, kunna ta ett steg i taget och få med sig organisationen.