Lokala sidor:
Corporate site:

"Jag är involverad i alla skeden"

Som projektledare på YIT ser Harri resultatet av sitt arbete, från början till slut. Hans arbete är varierat och rörligt. Han har även arbetat för YIT utomlands.

Namn och titel

Harri, Projektledare för bergteknik inom infraprojekt, Finland.

Vad har du för bakgrund?

Jag tog civilingenjörsexamen vid Villmanstrands tekniska universitet 1991. Dessutom är jag certifierad bergsprängare.

Hur hamnade du i din nuvarande roll?

Jag ansökte om en tjänst hos företaget som låg ute på annons. Jag blev utvald och jobbar i företaget sedan april 1995. Mitt första projekt var ett tunnelprojekt, där jag jobbade som skiftchef. Sedan dess har jag arbetat på projekt i Finland, Sverige och Norge.

I min yrkeskarriär har jag varit förman, platsingenjör, projektingenjör, platschef och nu projektledare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mina dagliga uppgifter innefattar bland annat säkerställa och kontrollera produktionen, med fördelning av arbetsuppgifter, starta och avslut av projekt enligt tidplan. Upphandling och förberedelse av entreprenörsavtal, bearbetning av kvalitets- och miljöfrågor, samt övervakning och rapportering av kostnader.

Vad tycker du mest om med ditt jobb?

Den stora variationen i de olika produktionsstadierna. Jag är involverad i alla skeden, från utgrävning till slutprodukt, i projekt som Strandtunneln i Tammerfors, där utgrävnings- och armeringsarbetet har slutförts och annan konstruktion pågår, som markarbete, installation av monteringsfärdiga element, isolering och elarbete. Dessutom har YIT motiverade, professionella medarbetare och en bra arbetsmiljö.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?

Utgrävning mitt i ett bostadsområde, snabba scheman och logistik mitt i städer och genom smala tunnlar, men också föränderliga bergsförhållanden – det medför alltid överraskningar.

Vad behövs för att lyckas i din roll?

Expertis inom flera områden och stark pliktkänsla när det gäller att slutföra sina arbetsuppgifter. Man måste se till att projekten genomförs plikttroget, inom schemalagd tid och inom budgeten, utan att kompromissa med kvaliteten. Ibland måste man också vara flexibel när det gäller sin arbetstid. Arbetsgivaren måste också vara flexibel. Man måste också vara villig att spendera några av veckodagarna hemifrån.