Lokala sidor:
Corporate site:

”Jag vill vara med och bygga ett hållbart samhälle”

Kinga studerade miljöteknik vid Krakows tekniska universitet i Polen där hon tog en Magisterexamen med inriktning sanitetsteknik. Hon vill vara med att bygga och lämna efter sig ett hållbart samhälle. För att lösa nuvarande och framtida problem är Kinga övertygad om att det krävs samarbete mellan människor som har olika kunskap, bakgrund, kultur och perspektiv, vilket ligger till grund för att hon idag valt att jobba på ett internationellt bolag. Olika är bra. Och varje enskild framgång är ett resultat av ett lyckat samarbete.

Namn och titel

Kinga, KMA-ingenjör (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö)

Varför valde du att inrikta dig på miljö?

Under fem år studerade jag miljöteknik för att lära mig hur man kan ta hand om jorden på ett hållbart sätt. För mig är det framtiden, vi måste tänka och agera miljömedvetet. Jag vill vara med att bygga ett samhälle som underlättar människors vardag och ökad levnadsstandard, men på ett hållbart sätt och inte på bekostnad av miljön. Med min kunskap vill jag vara med och bidra till ett bättre och mer hållbar jord att leva på, jag vill lösa problem. Människor, samhällen och företag blir allt mer medvetna och har börjat prioritera vad man själv kan göra för att möta våra klimatutmaningar, men vi har lång väg kvar. För mig var ökad kunskap en nyckelfaktor för att förstå och intressera mig mer och det tror jag är en grundförutsättning för att fler ska bidra.

Varför valde du att jobba på YIT?

För mig var det väldigt viktigt att jobba tillsammans med ett internationellt team och det kunde YIT erbjuda. Att samarbeta med kollegor från andra länder ger mig ökad kunskap och nya perspektiv att ta mig an utmaningar vilket har berikat min egen kompetens och utveckling. På projektet jag arbetar med idag jobbar jag tillsammans med både svenskar, finländare, slovaker, polacker, spanjorer och tjecker vilket är jättekul och ger mig ett mervärde jag inte annars skulle fått.

Jag är övertygad om att när människor med olika perspektiv och erfarenhet träffas enbart ger ett ökat utbyte. Det blev väldigt tydligt för mig under min studietid då jag engagerade mig i studentorganisationer som ansvarade för att introducera och välkomna Erasmusstudenter till skolan. Möjligheten att få träffa utbytesstudenter från olika länder, med annan bakgrund, erfarenhet, perspektiv och kultur öppnade upp nya perspektiv och synsätt hos mig. Det la grunde till att jag ville jobba på ett internationellt företag.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag för ingen dag är den andra lik. Och det gillar jag med mitt arbete eftersom man inte alltid vet vad som kommer hända. Men med varje arbetsroll innebär ett ansvar som vägleder vardagen. I min roll som KMA-ingenjör innebär ett ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på projektet jag jobbar med.

När de kommer till arbetsmiljö är jag ansvarig för säkerheten på projektet jag jobbar med. Jag ser till så att medarbetarna har rätt skyddsutrustning, använder miljövänliga produkter och material som är bra för dem och för miljön.

Från ett miljöperspektiv kan det innebära att jag ansvarar för att ta vattenprover på processvattnet, det vill säga det vatten vi har använt i produktionen. Då tar jag prover från våra sedimenteringstankar där allt processvatten samlas och skickar sedan dessa till labbet för analys. Om något skulle vara fel måste vi ta reda på källan till problemet för att sedan åtgärda det. Ett viktigt moment för att vi ska säkerställa att vi inte släpper ut eller återanvänder vatten som är skadligt för miljön.

Utifrån ett kvalitetsperspektiv kan mina arbetsuppgifter innebära att förbereda och säkerställa dokumentering och rapportering kring processen av inköp för till exempel betong. Detta görs oftast tillsammans med arbetsledaren. Detta är ett viktigt moment för att kunna säkerställa och kontrollera kvaliteten av inköpt material.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Förutom flexibiliteten är det absolut kollegorna. Vi är ett team. Även om alla har olika roller och bakgrunder hjälps vi åt och tar vara på varandras olika kompetens. Man är aldrig ensam. Varje enskild framgång är ett resultat av ett lyckat samarbete.

Vad är mest utmanande med ditt arbete?

Att hitta källan till miljöproblemet. Skulle det visa sig att ett vattenprov visar för höga halter av metaller måste vi förstå och lokalisera källan till vart i arbetsprocessen eller konstruktionen det brister. Först då kan vi åtgärda problemet och samtidigt lära oss av det för att arbete förebyggande så det inte upprepas.

Vad behövs för att lyckas i din roll?

Kunskap inom kemi. Att man tycker det är kul att kommunicera, kunna förmedla och förklara varför miljön är viktig, varför det är viktigt att hantera och använda material på rätt sätt. Och vilka konsekvenser det blir om vi missköter oss. För det krävs också en del envishet. Ska man jobba i ett internationellt bolag måste man också gilla att jobba i internationella team. Olika är bra.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag tycker om att laga mat, läsa historieböcker och gillar allt med växter och blommor.