Lokala sidor:
Corporate site:

Integritetspolicy

Integritetspolicy

YIT vidtar åtgärder för att skydda sina användare i enlighet med finska personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) samt andra tillämpliga lagar. 

YIT samlar endast in, bearbetar och avslöjar personuppgifter i den utsträckning som behövs för syftena som anges i denna policy och YIT sparar endast personuppgifter så länge som krävs för att uppnå dessa syften. YIT kan komma att dela personuppgifter inom YIT-koncernen för syftena som beskrivs i denna policy. Denna delning kan omfatta att överföra data till och från andra länder där YIT är verksamt, bedriver affärsverksamhet eller på annat sätt är representerat. YIT kan använda tredjepartsleverantörer av tjänster för att genomföra sina marknadsföringskampanjer. I syfte att genomföra sådana marknadsföringskampanjer kan YIT överföra personuppgifter till tredjepartsleverantörer. 

Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i denna policy. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vi sparar och använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

Cookies

Cookies på denna webbplats används på ett sätt som inte bryter mot användarens sekretess. Cookies används exempelvis till att mäta och undersöka typ och volym för användningen av webbplatsen. Cookies kan används för direkt marknadsföring mot företag eller marknadsföring baserad på användarlistor och om-marknadsföring. Syftet med sådan marknadsföring är att tillhandahålla information om aktuella tjänster från företaget till användare som tidigare har besökt företagets webbplats. Vi samlar inte in personuppgifter om användaren, som e-postadress, telefonnummer och betalkortsnummer.

Cookies ger inte tillgång till eller ger möjlighet att kopiera datalagringsenheten till terminalenheten, som hårddisken. Användaren kan blockera cookies genom att ändra webbläsarinställningarna men det kan leda till försämrad funktion för sidorna och rekommenderas därför inte. Användaren kan även när som helst radera cookies på webbläsaren.

YIT samlar in och bearbetar personuppgifter i följande syften: kontakta kunder, marknadsföra YIT:s produkter och tjänster (inklusive riktad marknadsföring via e-post, webbannonsering och personliga försäljningssamtal), samla in och hantera återkoppling, skicka begärd information och för att tillhandahålla produkterna eller tjänster som förfrågats eller beställts från YIT.

Dessutom kan YIT komma att dela dina kontaktuppgifter och data om dina surfvanor, som webbplatsbesök och klick i e-postmeddelanden, med kanalpartner i syfte att sälja och marknadsföra YIT:s produkter och tjänster.

Marknadsföring kan riktas mot användarna med hjälp av system från tredjepartsleverantörer av tjänster (som Google) baserat på användarlistor. Marknadsföring baserat på användarlistor använder listor skapade med användarcookies som används på webbplatsen. Marknadsföringspolicyn som används i marknadsföring baserad på användarlistor omfattar Googles policy om anpassade annonser, varav den senaste versionen är tillgänglig på http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=sv&answer=143465 Om så önskas kan användaren hantera annonsering baserat på användarlistor på webbplatsen Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/se Annonsinställningar för marknadsföring som utförs av Google kan hanteras på: http://google.com/ads/preferences

Webbplatsanalys

Den här webbplatsen använder webbplatsanalys, d.v.s. Google Analytics, som är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Webbplatsanalys använder cookies (textfiler) till att analysera webbplatstrafik. Informationen som genereras av dessa cookies (som IP-adresser) kommer att överföras och lagras av tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer använder sedan informationen till att rapportera till webbplatsägare och erbjuda andra tjänster rörande webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Tjänsteleverantörer kan överföra data till tredje part om det krävs enligt lagen eller om den tredje parten bearbetar information åt dem.

Tjänsteleverantörer kommer inte att koppla din IP-adress till andra data de innehar. Du kan inaktivera cookies genom att ändra webbläsarinställningarna men det kan leda till att webbplatsen fungerar sämre.

Genom att använda och surfa på denna webbplats godkänner du att leverantörer av webbplatsanalys bearbetar dina personuppgifter i enlighet med denna policy för syftena som beskrivs i den.

Tillägg till policyn

YIT kan ändra policyn eller ändra, modifiera eller dra in åtkomst till webbplatsen eller innehållet på sidorna på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. För information anges datumet då policyn trädde i kraft ovan. Om YIT ändrar policyn på sådant sätt att det leder till en betydande ogynnsam förändring av hur YIT samlar in och bearbetar de personuppgifter som du skickat till YIT genom denna webbplats meddelar YIT ändringen på webbplatsen.

 

 

Close