Lokala sidor:
Corporate site:

Grävarbeten

Grävarbeten för specialändamål och i städer

YIT har lång erfarenhet av stora projekt med stor potentiell påverkan på omgivningen. Vi har även den kompentens och det kunnande som krävs för att arbeta med stora projekt i utmanande urbana miljöer.

Grävarbeten i stadsmiljöer är ofta en del av ett större underjordiskt byggprojekt, till exempel en renovering av en källarvåning eller en utgrävning för en grundläggning. Vid grävarbeten i städer utförs arbetet bredvid eller under befintliga byggnader. Detta ställer särskilda krav både på vibrationer och liknande störningar samt på det tekniska kunnandet.

Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakta oss