Lokala sidor:
Corporate site:

Grund- och anläggning

Komplexa projekt kräver fackkunskap och alla som arbetar i byggbranschen vet vad ett lyckat grund- och anläggningsarbete betyder. Vi är experter på bland annat anläggningsarbeten, jetinjektering, markstabilisering, djupa schakter, grundförstärkning, borrade pålar och slagna pålar.

Vi på YIT har genomfört en lång rad projekt, såväl med specialkrav som stora totallösningar.

YIT står för kvalitet utan kompromisser

Vi är specialister på grundläggningsarbeten och olika typer av stödkonstruktioner, bland annat uppförande av underjordiska anläggningar, grundförstärkning av fastigheter som har pågående sättningar såväl för ombyggnationer men också större komplexa grundläggningsprojekt. Vår erfarenhet och breda kompetens är en avgörande tillgång i denna typ av projekt och vår delaktighet i många specialentreprenader har sporrat oss att utveckla metoder som förändrat branschen. Vi vill hela tiden förbättra och utveckla nya tekniker, inte minst för att minska påverkan på miljön.

Vi har både de kompetenser och det kunnande som krävs för att genomföra stora projekt, inte minst i stadsmiljöer där kraven är extra höga.

En annan viktig faktor för att lyckas är vår kännedom om de lokala förutsättningar som finns. Vi känner till de speciella förhållanden som finns i Norden. Vår breda erfarenhet av att driva komplexa projekt ger en bra förutsättning till god projektekonomi.

Vår personal är inte bara professionell, engagerad och motiverad utan har också den mest sofistikerade utrustningen för grundläggningsarbeten i Norden. Med vår egen utrustning tar vi hand om och slutför projekt med specialkrav på grundläggningsarbeten som till exempel stagborrning, jetinjektering, markstabilisering, stödkonstruktioner, borrade och slagna pålar.

Vi är experter på:
Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakt oss