Lokala sidor:
Corporate site:

Infrastruktur

Ökad trafik kräver avancerade infrastrukturlösningar

YIT är en av de största infrastrukturbyggarna i Nordeuropa. Vi skapar lösningar för knutpunkter i trafiken så att det blir lättare att ta sig fram. Tillväxt sker inte enbart ovan mark, vi är med och utvidgar städer där det finns rum – även under marken.

Vi är vana vid stora projekt och konstruktioner i utmanande stadsmiljöer. Vi ser till att planering och byggprojekt genomförs tryggt och hållbart. Vår gedigna kompetens inom projektledning i kombination med vårt regionala nätverk och våra specialentreprenader gör oss till en oslagbar samarbetspartner.

Vi har ett omfattande utbud av tjänster inom specialentreprenader, bland annat byggande av underjordiska anläggningar, avancerade grundläggningsarbeten och grundförstärkningar.

Kontakta oss för mer information! 

Kontakta oss