Stabilisering

Stabilisering innebär att lösare jordarter stabiliseras genom inblandning av bindemedel.


Genom stabilisering görs mark med dålig bärighet användbar.

Inom YIT koncernen har vi decennier av erfarenhet inom markstabilisering, egen specialutrustning och specialkompetens inom olika stabiliseringsmetoder.
Vår maskinpark för stabilisering är förstklassig. Alla våra stabiliseringsmaskiner är utrustade med ett satellitpositioneringssystem och ett automatiserat rapporteringssystem som hanterar all rapportdata som rekommenderas i infraRYL-riktlinjerna.

Stor maskin som körs ned i jorden, det dammar väldigt mycket.

Pelarstabilisering, KC-pelare

Kalk-cementpelare (kc-pelare) är en grundförstärkningsmetod där oftast kalk och cement blandas med lösare jordar (oftast lera eller silt) genom att ett verktyg, likt en visp, roteras ner och upp igen genom leran samtidigt som bindemedlet injekteras med högt tryck. Genom de pelare som skapats förs tillskottslasterna från anläggningen ner till underliggande fastare jordlager och på så sätt kan sättningarna begränsas till hanterbara storlekar. Då KC-pelarna till stor del bär lasten från anläggningen så minskar även risken för stabilitetsbrott. Beroende på belastningen från banken och syfte med grundförstärkningsåtgärden så installeras KC-pelarna i olika mönster. Till viss del kan även alternativa bindemedel så som vissa slaggprodukter användas i mindre andelar för att göra metoden mera klimatvänlig.

När lasterna är något mindre och utbredda över stora ytor är alternativet att installera KC-pelare oftast ekonomiskt fördelaktigt jämfört med traditionell pålning.

Tillämpningar för KC-pelare:

  • Vägar, järnvägar, uppfyllnader, ledningar etc.
  • Förebyggande av skadlig sättning
  • Förbättra stabiliteten för schaktslänter, bankar eller uppfyllnader
  • Förbättring av markens bärighet
Man i byggnadskläder startar en maskin som han håller i.

Masstabilisering

Vid masstabilisering förstärks marken genom att ett kalk- och/eller cementbaserat bindemedel tillsätts jordmassan. Bindemedlet blandas med jorden med hjälp av en blandarmaskinspets som flyttas både vertikalt och horisontellt på ett lamellärt sätt. Bindemedlet reagerar med markens fukt och bildar plattliknande, jämnt förstärkta zoner som lämpar sig för att hantera jämnt utbredda laster.
Masstabilisering kan användas i stället för massutskiftning, vilket sparar både pengar och tid. Masstabilisering är särskilt lämplig för markstabilisering av stora projektområden.

Tillämpningar för masstabilisering

  • Väg-och järnvägsbankar
  • Stabilisering av lera, torv, slam eller silt
  • Förebyggande av skadlig sättning vid uppfyllnader
  • Förbättra stabiliteten
  • Förbättra markens bärighet
  • Sanering av förorenad jord

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad