Pålning

Inom YIT koncernen har vi lång och god erfarenhet av att utföra pålning och vi anpassar valet av pålmetod efter de platsspecifika förutsättningarna.


De metoder som används är till exempel: slagna betongpålar, slagna stålpålar, borrade slanka stålpålar, borrade stålpålar med stor diameter, CFA-pålar och schaktpålar. Borrade pålar kan även användas i stödkonstruktioner.

Slagna pålar drivs ner i marken genom slag med en pålhammare (hejjare) eller genom vibrationer. Pålarna drivs oftast ner till fastare jordlager eller till berget men de kan även avslutas innan fastare jordlager nåtts och användas som friktionspåle. Slagna pålar utförs som prefabricerade armerade betongpålar eller stålrörspålar. Slagna pålar är en historiskt beprövad och traditionell metod som lämpar sig bra för lösare jordar och är relativt snabb att utföra jämfört med andra pålmetoder.

Stor maskin, stålhammare.
Spontvägg som går ned i vattnet. En ny kaj byggs.

Södra Kajen

I den tidigare oljehamnen på Södra Kajen i Stockholm las grunden till ett nytt bostadsområde. Entreprenaden omfattade en ombyggnation av en cirka 300 meter lång kaj samt omfattande sanerings- och VA-arbete för det planerade bostadsområdet. I detta projekt bestod vår arbetsplats av både land och hav.

Borrade stålrörspålar

Borrade stålpålar installeras genom olika borrmetoder beroende på hur känslig omgivningen är. Vid behov kan stålpålarna även förses med en armeringskorg och gjutas för ökad bärförmåga. Pålarna avslutas oftast i bergets övre delar för att säkerställa god bärighet. Borrade pålar kan utgöras av stålrörspålar, stålkärnepålar eller CSG-pålar.

Borrade pålar lämpar sig bra i konstruktioner med: höga laster, kravet på precision är högt, vid hårda krav på omgivningspåverkan och/eller där jorden är blockrik och svårgenomtränglig eller bergytan lutar kraftigt. Borrade pålar går även att kombinera med dragstag (ankare) för att ta upp draglaster.

Inom YIT koncernen har vi en omfattande maskinpark som lämpar sig för alla typer av borrad pålning, från grundförstärkning till pålning med stor diameter.

Prefabricerade betongpålar

  • Pålarna kan bära last omedelbart efter installation
  • Kan användas som spetsbärande eller friktionspåle
  • Relativt snabbt installationsförfarande
  • Hög bärförmåga
  • Inmejsling i berget kan erhållas med bergsko

Stålrörspålar

  • Hög precision
  • Beroende på storlek kan de användas vid extrema belastningar
  •  Kan förses med armering och betong för ökad bärförmåga
  • Stålrörspålar med liten och stor diameter
  • Kan kombineras med ankare för att ta draglaster

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad