Grundförstärkning

Vi är en betrodd specialist inom grundförstärkningsprojekt.


Grundförstärkning förbättrar den befintliga grundens bärförmåga.

Behovet av grundförstärkning kommer ofta från att: gamla byggnaders befintliga träpålar börjat ruttna, att ombyggnationer orsakar högre belastningssituationer eller att befintlig grundläggning måste stärkas upp för att kunna utföra närliggande schakter eller andra underjordiska anläggningar/konstruktioner. Oftast används borrade pålar eller jetinjektering.

Byggnadsarbetare vid en stor maskin.

Jetinjektering

Jetinjektering är en jordförstärkningsmetod där befintlig jord i marken blandas med en cementsuspension under högt tryck. Först borras injekteringsutrustningen ner till önskat djup. Därefter startas jetstrålen med cementsuspensionen vilken skär sönder jorden och på så vis utförs blandningsförfarandet som skapar en cirkulär jetpelare.

Jetinjektering kan utföras under befintliga konstruktioner och lämpar sig därför ofta för att reparera och förstärka grundkonstruktioner, särskilt vid renoveringsprojekt av gamla byggnader. Utöver vertikala pelare kan jetinjektering också användas för att skapa plattor eller väggliknande konstruktioner under mark.

Applikationer för jetinjektering

  • Grundkonstruktioner
  • Hantering av vattengenomträngning och erosion
  • Sättningsreducerande åtgärd
  • Jordförstärkning
  • Grundförstärkning av befintliga byggnader
  • Hantering av förorenad jord
  • Deponi

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad