Grundläggningsarbeten

Grundläggningsarbeten

Mark- och grundläggningsarbeten behövs i de flesta byggprojekt och spelar en särskilt viktig roll vid anläggandet av infrastruktur.

Grundläggningskonstruktion - från små  till stora stadsutvecklingsprojekt

Inom YIT koncernen har vi ett brett utbud av modern grund- och anläggningsutrustning, och ett kompetent team som kan genomföra projekt, allt ifrån mindre grundläggningskonstruktioner för enskilda bostadshus till stora infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt.

Utifrån den planerade konstruktionen och baserat på utvärdering av de platsspecifika markegenskaperna för varje unikt projekt väljer vi den bäst lämpade grundläggningsmetodiken, som exempelvis pålning, stabilisering, injektering samt schakt och stödkonstruktioner.

Profilbild av en glad kvinna i hjälm.

Grundläggningsmetod väljs efter behov

Alla former av hus, byggnader och infrastruktur kräver någon form av grundläggningskonstruktion för att skapa en stabil bas som tar hand om konstruktionslasterna (tyngden) på ett acceptabelt sätt. En grundläggningskonstruktion kan även benämnas geokonstruktion utifrån att den är konstruerad för en platsspecifik geologi.

Samhällets bebyggda miljö skall möta acceptabla funktionskrav för att användaren skall trivas och uppleva efterfrågad komfort. Geokonstruktionens syfte är att säkerställa att oönskade sättningar inte uppstår samt att stabiliteten i marken är god, det vill säga är säker mot ras och skred. Utifrån den planerade byggnaden/anläggningen och baserat på egenskaperna hos de olika ingående jordarterna väljs och optimeras en geokonstruktion.

För hus, byggnader, broar eller andra tunga fundament används oftast pålning för att bära ner lasterna till fastare jordlager eller berg. Dessa pålar kan antingen vara prefabricerade betongpålar eller slagna/borrade stålpålar. Vid renovering eller stöttning av befintliga grundläggningskonstruktioner används ofta micropålar eller jetinjektering.

Vid anläggning av järnvägar, vägar och andra typer av bankar så faller ofta valet på jordstabilisering i någon form. Djupstabilisering med kalk-cement pelare eller masstabilisering är frekvent förekommande och väljs utifrån jorddjup. Vid extrema laster från höga bankar eller väldigt lös jord kan även bankpålning med betong- eller träpålar användas, ofta i kombination med pålplattor eller jordarmering

Två byggnadsarbetare jobbar i snön.

Vid djupa schakter i miljöer där en flack schaktslänt ej är möjlig utifrån utrymmesbrist så krävs någon form av stödkonstruktion för att hålla tillbaka jorden och säkerställa att omgivande byggnader, vägar eller ledningar ej rör sig och tar skada. Dessa stödkonstruktioner kan utföras på många olika sätt och anpassas efter platsspecifika egenskaper så som jordens egenskaper och förekomsten av fritt- eller grundvatten.

Några typer av stödkonstruktioner är slagen/vibrerad stålspont i lås, borrad rörspont i lås, borrad glesspont med utfackning eller sekantpålevägg. Förankring för att motverka en rörelse in mot schakten sker genom installation av olika former av ankare som injekteras fast i berget eller jorden och därefter spänns.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad