Lokala sidor:
Corporate site:

Stödkonstruktion

YITs utrustning för stödkonstruktioner är bland den mest sofistikerade i Norden.

Vi kan installera slagen spont med upp till 25 meter långa plank.

Med en högfrekvent vibro kan även större lager av morän genomträngas.

En helt resonansfri teknik kan även användas under vissa förutsättningar. Där trycks spont ned i marken vilket gör att vibrationer i omgivningen minimeras.

Vår datainsamling för spontningen är en helautomatiserad process som sker i realtid.

Vi har rätt utrustning för slagen spont av olika typer samt för besvärliga mark- och miljöförhållanden. Bl a där vibrationerna är strikt reglerade, mark med täta moränlager och där spont måste borras ända ned till berggrunden.