Lokala sidor:
Corporate site:
Spänningsarbete

Spänningsarbete

Vi har lång erfarenhet som entreprenör och konstruktör av spänningsarbete och arbetar med avancerade objekt i Finland, men även internationellt.

Vi tillverkar permanenta bergförankringar till vindkraftverk, stödväggar och plattformar, samt levererar gummipott- och kalottlager till broar. Våra erfarna ingenjörer och tekniker arbetar med etablerade spännmetoder från Mekano4. Det ger oss en trygghet i att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för att lyckas med sitt projekt.

Injekterade spännlinor

Vi använder oss av spännförankring, där spännkraften överförs till konstruktionen via förankringskroppen och förankringsskivan. Spännlinorna låses i ankarplattan med kilar. Förankringarna är antingen aktiva eller passiva. Efter spänning skyddas spännlinorna mot korrosion med injekteringsbruk vilket även fungerar som vidhäftning mellan spännstålet och konstruktionen. Injekterade spännlinor används ofta i brobanor och bergförankringar.

Spännenheter utan vidhäftning

En spännenhet utan vidhäftning är en plastbelagd spännlina. Utrymmet mellan linan och överdraget är permanent fyllt med ett smörjmedel som behåller sin plasticitet. Med detta skydd placeras spännenheterna i betonggjutningen. Skyddet gör att spänningen kan utföras när betongen har stelnat. Spännstålet fäster permanent i den omgivandebetongkonstruktionen utan vidhäftning och varje spännenhet förankras med ett ankarstycke och låses i förankringens kilbo med en konformad kil. Spännenheter utan vidhäftning används ofta i konstruktioner och garage med efterspända pelarbalkar.

Vi är experter på:
  • Efterspänningsprodukter
  • Snedkabelbroar
  • Brolager
  • Bergförankring
  • Geotekniska och byggnadstekniska mätningar
  • Specialkonstruktioner

 

Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakt oss