Lokala sidor:
Corporate site:

Schakt inom stödkonstruktion

YIT har lång erfarenhet av helhetslösningar vid grundläggningsarbeten med extra höga krav. Vi är vana att utföra schaktarbeten på trånga platser med komplicerad logistik och på platser med strikta miljökrav vad gäller vibrationer, buller, sättningar och grundvattenskydd.


I områden där många människor rör sig är det väldigt viktigt att välja rätt stödkonstruktion och schaktteknik. Vi har den kompentens som krävs för ett noggrant schaktarbete och kan avgöra vilken typ av stödkonstruktion som är bäst lämpad på platsen.