Lokala sidor:
Corporate site:

Pålning

Borrade pålar

Borrade pålar passar utmärkt i tätbebyggda områden framför allt med tanke på påverkan på omgivningen, såsom buller och markvibrationer. Metoden är också ett bra alternativ vid svåra markförhållanden som till exempel vid blockrik mark, släntberg etc. Tack vare våra moderna borrutrustningar kan vi installera borrade pålar i dimensioner från Ø90 mm upp Ø800 mm.

Grävpålar och CFA-pålar

Vi på YIT använder oss av grävpålar och CFA-pålar för till exempel stödkonstruktioner och pålade grunder.

Dessa pålar lämpar sig mycket bra i stadsmiljö. Metoden genererar mindre sättningar och vibrationer vid drivning än andra konventionella metoder. En annan fördel är att dessa pålar kan ta mycket stora laster jämfört med andra pålar.

Självklart väljer vi den lämpligaste metoden för varje unikt projekt.

 

Referensprojekt
Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om vårt erbjudande? 

Kontakta oss