Lokala sidor:
Corporate site:

Masstabilisering

Outnyttjade markområden där jorden har låg bärförmåga eller en ogynnsam sammansättning kan nyttjas bättre med hjälp av masstabilisering.

Med för ändamålet avsedd utrustning blandas lösa material som lera, slam och torv samman med ett bindemedel för att skapa en stabil yta. Detta skapar en byggbar stabil yta och gör det möjligt att använda tyngre maskiner på platsen. I stället för att schakta bort lösa massor är detta ofta ett ekonomiskt gynnsamt alternativ.

Masstabilisering utförs på 1-7 meters djup.