Lokala sidor:
Corporate site:

Jetinjektering

Jetinjektering är en metod som kan användas för att bygga stödväggar och vattentäta väggar. Detta för att reparera äldre grundläggningar samt vid andra förstärkningar och vattentätningar. Jetinjektering är särskilt lämplig där förhållandena är svåra, men är lika passande för trånga källarutrymmen som vid större utgrävningar.

Jetinjektering utförs under befintliga konstruktioner utan att skada de delar av grundläggningen som är intakta.