Lokala sidor:
Corporate site:

Grävarbeten

Grävarbeten för specialändamål och i städer

YIT har lång erfarenhet av stora projekt med stor potentiell påverkan på omgivningen. Vi har även den kompentens och det kunnande som krävs för att arbeta med stora projekt i utmanande urbana miljöer.

Grävarbeten i stadsmiljöer är ofta en del av ett större underjordiskt byggprojekt. Det kan till exempel vara en renovering av en källarvåning eller en utgrävning för en grundläggning. Vid grävarbeten i städer utförs arbetet bredvid eller under befintliga byggnader. Detta ställer särskilda krav både på vibrationer och liknande störningar samt på det tekniska kunnandet.