Vindkraft - hållbar och säker energi

Vindkraft är säkert och producerar ren energi


Lösningar för vindkraftparker  - från projektutveckling till konstruktion

Vindkraft har under ett par decennier varit den globalt sett snabbast växande formen av energiproduktion och tillväxten förväntas fortsätta under de kommande åren. Vindkraftstekniken har utvecklats avsevärt under de senaste åren och samtidigt har vindkraftverkens effekt fördubblats. Vi kan genomföra nyckelfärdiga vindkraftslösningar, från projektutveckling till byggande av vindkraftverk. 

Vårt servicekoncept stödjer kunden från utvecklingsfasen av vindkraftparken till själva byggandet. Under vindkraftparkens byggnadsfas omfattar vårt ansvar projektledning, byggnadsarbeten och byggandet av vindkraftverkets fundament samt vindkraftparkens infrastruktur.

En vindkraftsturbin med fjällvärld i bakgrunden.

Stavro vindpark

Detta är YIT:s första vindkraftsparksprojekt i Sverige som kommer att främja vindkraften och alla dess miljömässiga fördelar. Tidigare har YIT kontrakterat över 100 vindkraftsprojekt i Finland, däribland Raahe, Kalajoki, Siikainen och Simo.

Sedan 2010 har vi har genomfört nästan 200 vindkraftverksfundament samt byggt kraftverksinfrastruktur, till exempel vägar, för våra kunder i Finland och Sverige. YIT har den kompetens som krävs för anläggning av infrastruktur för små och större vindkraftverk.

Ett vindkraftverk i grodperspektiv.

Kontakta oss

Lämna en kontaktförfrågan

Beskriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också skicka e-post direkt till kommunikation@yit.se. OBS, vi utför inte arbeten åt privatpersoner.

Område
Jag vill bli kontaktad