Lokala sidor:
Corporate site:

Beläggning på innergårdar och parkeringsområden

På uppfarter och parkeringsområden vill man att ytan ska vara jämn och ha en slät yta. Då är asfalt det rätta valet.

På parkeringsområden kan beläggningen göras i ett eller två lager. Med rätt justering av ytan, som lutningar för avrinning av dagvatten, blir beläggningen på uppfarter och parkeringsområden extra hållbar.

Vill man ha en ännu slätare yta, till exempel på innergårdar och gångar kring flervånings- och småhus, är asfaltbetong oftast det bästa valet. På innergårdar där barn leker är det extra viktigt med en beläggning med slät yta.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakta oss för mer information!