Lokala sidor:
Corporate site:

Återvunnen asfalt

Tack vare återvunnen asfalt kan vi erbjuda våra kunder en mer miljövänlig produkt.

Vid framställande av återvunnen asfalt avlägsnas den gamla beläggningen vid bygg- och beläggningsprojekt och transporteras till en asfaltfabrik. På plats krossas asfalten, som huvudsakligen består av krossad sten och bitumen, till användbart råmaterial som sedan används i olika typer av nya asfaltblandningar.

Återvinning av bitumen och stenmaterialet i gammal asfalt minskar den totala processens energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Samtidigt sparar man  värdefulla naturresurser då behovet av dyrt bitumen och stora mängder krossad sten minskar.

Samma kvalitet som hos ny asfalt

YIT har utnyttjat återanvändbara material som råmaterial ända sedan början av 1990-talet. I Finland och Danmark är YIT branschledande när det gäller användningen av återvunnen asfalt.

Den asfalt som avlägsnas från vägar och gator kan återvinnas i sin helhet och användas som råmaterial till ny asfalt. Denna återvunna asfalt får samma kvalitet och hållbarhet som asfalt som tillverkats av nya råvaror.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakta oss för mer information!