Lokala sidor:
Corporate site:

Asfaltbeläggningar

Asfaltbeläggningar efter behov

YIT har ett stort urval av olika typer av asfalt. Förutom normenliga standardprodukter erbjuder vi olika typer av specialbeläggningar.

Specialbeläggningar används där standardbeläggningar inte passar lika bra, exempelvis på gator och vägar med tung trafik, stort slitage eller där bullerreducerande åtgärder är nödvändiga.

Confalt och högmodifierade asfaltmassor

Ett annat exempel är bussfiler och ytor som utsätts för tillfällig men stor punktbelastning. Där rekommenderar vi att man använder vår hållbara kompositbeläggning Confalt eller en beläggning med polymermodifierat bindemedel.

LTA

LTA (Low Temperature Asphalt) är en effektiv tillverkningsteknik för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Med hjälp av LTA-teknik kan vi tillverka och lägga ut asfaltmassan vid en lägre temperatur än normalt. Trots lägre temperatur, bibehåller eller förbättrar vi asfaltmassans och beläggningens egenskaper.

 

Kontakta oss

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss för mer information!