Lokala sidor:
Corporate site:

Säker trafik för alla i Harstad

I ett stort projekt precis utanför en stad i Nordnorge förvandlas just nu två rondeller till något helt nytt. Det kommer att göra korsningen blir säkrare och skapa ett bättre trafikflöde för fotgängare, cyklister och bilförare.

Kanebogen-korsningen söder om Harstad är troligen Norges mest trafikerade korsning med cirka 15 000 bilar som passerar varje dag. Det är även den enda vägen in i staden.

Korsningen finns mitt i ett mycket trafikerat område. I norr och söder ligger gallerior, bilförsäljare, bostäder och en skola. Gångvägen som fanns på platsen hade blivit farlig, eftersom det inte fanns något som skiljde fordonsfilerna från gångbanorna bredvid.

Idag ansvarar vi för en total ombyggnation av korsningen, som bland annat omfattar konstruktion av en ny, bredare väg runt två rondeller samt en 40 meter lång underjordisk passage för cyklar. När det är slutfört kommer det finnas särskilda filer för bilar och fotgängare, och det ska dessutom installeras 70 nya ljuspunkter runtom på platsen.

"Den här nya konstruktionen kommer att göra vägen säkrare för alla – förare, cyklister och fotgängare – och trafiken på den nuvarande vägen kommer att minska markant", förklarar platschefen Jørn Leo Johansen.

Under projektet planerade vi även för nedgrävningen av 7 000 meter rör för vatten, avlopp, elektricitet och fiberoptik. Rörledningarna vars diameter varierar mellan 40 och 800 mm är den största utmaningen i projektet. Detta då de måste grävas fram och flyttas 50 meter söder som sin nuvarande position, och där grävas ned sex meter i jorden

Uppgifter

Säker trafik i Harstad

Statens Vegvesen, Region Nord

Harstad

Norge

2016