Lokala sidor:
Corporate site:

Användningsvillkor

Användningsvillkor

Välkommen till webbplatsen för YIT Corporation! Genom att använda onlinetjänsten från YIT Corporation eller dess dotterbolag (hädanefter enskilt eller gemensamt kallade för YIT) godkänner du att du ska följa de giltiga användningsvillkoren. Lämna YIT:s webbplats om du inte godkänner användningsvillkoren. För vissa sidor eller delar av webbplatsen kan ytterligare villkor gälla.

”YIT:s onlinetjänst” syftar här på alla tjänster som ägs av YIT Corporation eller dess dotterbolag och används på internet. Dessa tjänster omfattar webbplatser, formulär, applikationer och programkoder, samt alla funktioner som är nära kopplade till webbplatser. 

Användarrättigheter

Som anges i dessa villkor och i alla tillämpliga lagar och regelverk ger YIT dig rätten att visa och hämta material på YIT:s webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller upphovsrättsmeddelanden och andra angivelser om ägande i alla andra kopior av materialet.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas med detta uttalande förbehålls.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till tjänsten (som upphovsrätt, varumärken och domännamn) tillhör materialets författare, YIT eller dess samarbetspartner. 

Det är förbjudet att presentera, reproducera, kopiera, överföra, vidarebefordra, spara, ändra, distribuera, publicera, återanvända, licensiera, sälja eller på annat sätt använda information på webbplatsen i kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren, YIT eller dess samarbetspartner.

Det är dock tillåtet att spara och kopiera information för privat bruk. Alla immateriella rättigheter till materialet innehas fortsatt av den ursprungliga ägaren.

Med YIT:s uttryckliga godkännande att hämta eller skriva ut information publicerad på webbplatsen får användaren använda och visa sådan information, även offentligt, om källan tydligt anges.

Ansvarstagande

YIT:s webbplats och dess innehåll utgör en tjänst som YIT tillhandahåller webbplatsens användare. YIT gör sitt bästa för att se till att webbplatsens innehåll är korrekt och att den är kontinuerligt tillgänglig. Icke desto mindre tillhandahålls YIT:s webbtjänstinnehåll ”i befintligt skick” och ”vid tillgänglighet”. YIT ger inga garantier om webbplatsens exakthet eller pålitlighet eller oavbruten, snabb och felfri funktion. 

YIT, dess licensgivare, samarbetspartner, ansvariga och medarbetare ska inte hållas ansvariga för direkt, indirekt, omedelbar, efterföljande, oväntad eller tillfällig skada, straffavgifter eller någon annan skada som orsakas av användning av YIT:s webbplats eller dess innehåll, webbplatsens otillgänglighet eller annan information eller program som visas där.

YIT:s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller program som ägs och underhålls av tredje part och dessa länkar betraktas som en tjänst som tillhandahålls till YIT:s webbplatsanvändare. YIT tar inget ansvar för sådana webbplatser, program, deras innehåll eller exakthet. Om du går till sådana tredjepartswebbplatser träder villkoren för de aktuella webbplatserna i kraft.

YIT förbehåller sig rätten att när som helst förändra webbplatsen.

Material som produceras av användare

Användare som skickar material (som information, bilder, frågor, idéer, beställningar m.m.) till någon av YIT:s servrar (via e-post eller YIT:s webbplats) godkänner därmed följande villkor för materialleverantörer:
– Ingen del av materialet är olagligt, hotande, förolämpande, pornografiskt eller religiöst kränkande, och det utgör inte hets mot folkgrupp, det bryter inte mot immateriella rättigheter och det är inte på annat sätt olämpligt för publicering.
– Innan materialet överförs måste rimliga åtgärder vidtas för att hitta och åtgärda eventuella virus och andra skadliga element.
– Materialleverantören äger materialet och/eller har obegränsade rättigheter att skicka det till YIT och YIT har rätt att publicera det utan kostnad och använda det eller alla andra idéer det innehåller i sina produkter utan kostnad, användningsbegränsningar, källreferenser, betalningsskyldighet eller ansvar.
– Materialleverantören ska inte inleda rättsliga åtgärder mot YIT rörande materialet som skickas och materialägaren ska ersätta YIT för eventuella kostnader och skada som uppkommit som ett resultat av rättsliga åtgärder som någon part vidtagit mot YIT gällande materialet som skickats.

YIT har rätt att närsomhelst avlägsna material som skickats av användare. YIT tar inget ansvar för material som skickats till dess servrar.

Ändringar av webbplatsen

YIT förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett anledning och utan föregående meddelande förändra webbplatsens innehåll samt förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen. YIT har inget ansvar gentemot användarna om webbplatsen förändras eller stängs.

Genomgång av användningsvillkoren

YIT förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft så snart de publiceras på webbplatsen.

Tillämplig lagstiftning

Förutom anknytningsregeln regleras dessa användningsvillkor av finsk lag. Eventuella tvister rörande dessa användningsvillkor ska lösas i en finsk domstol.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER

Syftet med YIT:s användning av sociala medier är att ge en diskussionsplattform för de som är intresserade av YIT. YIT tar dock inget ansvar för kommentarer som läggs upp av sidans användare. Vi förbehåller oss rätten är ta bort innehåll som strider mod användningsvillkoren eller på annat sätt bedöms som olämpligt.
 
Respektera andra användare och deras åsikter och iaktta artighet. Det är förbjudet att lägga upp olämpligt innehåll eller innehåll som är hotande, ärekränkande, pornografiskt eller religiöst kränkande eller utgör hets mot folkgrupp, eller material som fungerar som reklam eller bryter mot upphovsrätten. Användare som bryter mot dessa villkor kan förhindras att kommentera på sidan. 

YIT:s personal måste ange att de är representanter för YIT.

 

 

Close